Naše usluge

Home Naše usluge Sudska vještačenja

Sudska vještačenja

Glavna zadaća sudskog vještaka je pomoći sudu, koristeći svoju stručnost za utvrđivanje činjenica i donošenje zaključaka baziranim na tim činjenicama, u formiranju stručnog mišljenja koje će odgovoriti na pravna pitanja.

Iako sudski vještak radi po nalogu i uputama suda, on je slobodan razraditi zaključke na profesionalan način sukladno pravilima struke.

Kao ovlašteni sudski vještaci, pomoći ćemo Vam razjasniti okolnosti za koje sud nema potrebnu stručnost.