Naše usluge

Home Naše usluge Procjena vrijednosti društva

Procjena vrijednosti društva

Vrednovanje društva suštinski je dio poslovnog odlučivanja u današnjem užurbanom poslovnom svijetu. Vrijednost se temelji na imovini i financijskim okolnostima u kojima se društvo nalazi.  

Proces procjenjivanja zahtijeva angažiranje obrazovanih i iskusnih stručnjaka raznih profila. Cjelokupan postupak procjenjivanja moraju voditi ovlašteni procjenitelji, koji su educirani za definiranje cilja procjene te primjenu adekvatnog pristupa i metoda procjene, kako bi se postigla visoka vjerodostojnost utvrđenih fer vrijednosti predmeta procjene. To zahtijeva objektivno i nepristrano procjenjivanje u interesu svih sudionika koji koriste rezultate procjene.

Ovlašteni procjenitelji temelje svoje procjene na sveobuhvatnoj metodologiji s nekoliko modela ovisno o cilju postupka procjene vrijednosti. Ova metodologija bazira se na definicijama i preporukama Međunarodnih standarda za procjenjivanje pa je transparentna i za inozemne korisnike.