Naše usluge

Home Naše usluge Porezi Preventivni porezni uvid

Preventivni porezni uvid

Svrha poreznog uvida je analiza poslovanja klijenta radi identificiranja potencijalnih poreznih rizika koji proizlaze iz poslovnih aktivnosti klijenta u određenoj godini ili godinama.

Porezni uvid vrši se na način da suradnici u poreznom savjetništvu odlaze u nadzor kod klijenta ili klijent dostavlja dokumentaciju, koja je predmet uvida, u ured poreznog savjetnika.

Uvid se može raditi na cjelokupnoj dokumentaciji društva klijenta (integralni porezni uvid) ili pak na uzorku (djelomični porezni uvid), ovisno o ugovorenom angažmanu. Klijent na zahtjev dostavlja/priprema: opću dokumentaciju, porezne evidencije i originalnu dokumentaciju

Porezni pregled rezultira izvještajem o uočenim nepravilnostima u obračunavanju i plaćanju poreza, procjenom mogućih ušteda te potencijalnih rizika, procjenom objektivnosti financijskih izvještaja, uz preporuke.