Naše usluge

ISO 37001

Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja, čiji je temelj ISO 37001, pomaže Vašoj organizaciji suzbiti, otkriti i usmjeriti prevenciju podmićivanja prema stvaranju bolje etičke poslovne kulture. ISO 37001 certifikacija omogućuje organizacijama da budu u skladu s globalno priznatim najboljim antikoruptivnim praksama i zakonima. Ona dokazuje njihovu usmjerenost prema implementiranju i provođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja.  

Prednosti ISO 37001 certifikacije za Vašu organizaciju:

  • Pomoć u borbi protiv podmićivanja
  • Promocija etičke poslovne kulture
  • Poboljšanje performanse zahvaćenih procesa
  • Dokaz usmjerenosti izvršne uprave i zaposlenika prema najboljim antikoruptivnim praksama
  • Nadzor i upravljanje rizikom kroz Vaše cjelokupno poslovanje
  • Dokaz da Vaša organizacija implementira, održava i poboljšava usklađenost s antikoruptivnim programom
  • Pružanje prilike za poboljšanje efikasnosti u radnim postupcima
  • Zaštita kompanije, imovine, dioničara i uprave od posljedica podmićivanja.