Naše usluge

Home Naše usluge Porezi Ishodovanje poticaja sukladno Zakonu o poticanju ulaganja

Ishodovanje poticaja sukladno Zakonu o poticanju ulaganja

Porezno-savjetnički ured, u ime klijenta, priprema prijavu Ministarstvu gospodarstva putem OP obrasca, podnosi godišnja izvješća o korištenju poticaja te vrši svu potrebnu komunikaciju.

Nadležno ministarstvo gospodarstva na temelju uredne Prijave, po prethodno pribavljenim suglasnostima Ministarstva financija – Porezne uprave, te u suradnji s drugim ministarstvima u čiji djelokrug spada predmetno investiranje, izdaje Potvrdu o dodjeli statusa nositelja poticajnih mjera kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Uredbom o poticanju ulaganja.

Porezni poticaji ostvaruju se u skladu s visinom investicije.