Naše usluge

Zastupanje klijenta

Porezni savjetnik može zastupati svog klijenta prilikom poreznog nadzora poslovanja društva od strane porezne uprave, ispitivanja porijekla imovine fizičkih osoba te porezno-kaznenog postupka koji se vodi nad fizičkom osobom.

Sudjelovanje poreznog savjetnika u poreznom nadzoru odvija se na jedan od sljedeća tri načina:

  • Porezni savjetnik vodi cjelokupan porezni postupak samostalno, bez sudjelovanja klijenta, sukladno njegovoj punomoći – daje izjave, obrazloženja, dokumentaciju te održava sastanke s poreznim tijelima
  • Klijent sam vodi porezni postupak - daje izjave, obrazloženja, dokumentaciju i sam vodi razgovor s poreznim tijelima, a porezni savjetnik se uključuje po potrebi
  • Kombinirano, pri čemu se dogovara udio učešća sudjelovanja poreznog savjetnika i samog klijenta

U svakom od navedenih slučajeva, porezni savjetnik dogovara strategiju rada s klijentom,  radi pripremu za razgovor s poreznim tijelom i po odobrenju klijenta vrši komunikaciju.