PKF Hrvatska

Naše usluge
PKF Tax Consulting Antičić

Home PKF Tax Consulting Antičić Naše usluge Preventivni porezni uvid

Preventivni porezni uvid

Svrha poreznog uvida je analiza poslovanja klijenta radi identificiranja potencijalnih poreznih rizika koji proizlaze iz poslovnih aktivnosti klijenta u određenoj godini ili godinama.

Porezni uvid vrši se na način da suradnici u poreznom savjetništvu odlaze u nadzor kod klijenta ili klijent dostavlja dokumentaciju, koja je predmet uvida, u ured poreznog savjetnika.

Uvid se može raditi na cjelokupnoj dokumentaciji društva klijenta (integralni porezni uvid) ili pak na uzorku (djelomični porezni uvid), ovisno o ugovorenom angažmanu. Klijent na zahtjev dostavlja/priprema: opću dokumentaciju, porezne evidencije i originalnu dokumentaciju

Porezni pregled rezultira izvještajem o uočenim nepravilnostima u obračunavanju i plaćanju poreza, procjenom mogućih ušteda te potencijalnih rizika, procjenom objektivnosti financijskih izvještaja, uz preporuke.