*
*
*

PKF Hrvatska

Globalni stručnjaci s lokalnim znanjem

Revizija

PKF Forenzika Prima

Revizija

 Usluge revizije osmišljene su s ciljem ispunjavanja zakonskih i drugih obveza klijenata, odgovaranja na potrebe svih dionika i kontinuiranog poboljšanja internih sustava i procesa društva.

Naš tim stručnjaka za reviziju posjeduje širok spektar znanja, uz znatno iskustvo, u tumačenju i primjeni hrvatskih i međunarodnih standarda računovodstvenog, revizijskog i financijskog izvještavanja te drugih regulatornih zahtjeva.

                         

 

Kao donositelj odluke, morate se uvjeriti da djelujete na temelju pouzdanih informacija. Također, morate biti svjesni poslovnih rizika i uvjeriti se da se njima učinkovito upravlja. Važno je imati povjerenja u temeljne sustave i kontrole te uskladiti poslovanje sa zakonskim zahtjevima.

Kako biste opravdali povjerenje dioničara, investitora i kupaca, obratite se članicama PKF grupacije za osiguranje potrebnog jamstva.

 


Get In Touch

Fill in the form below to contact us

* *
*