*
*
*

PKF Hrvatska

Globalni stručnjaci s lokalnim znanjem

Articles

Be the first to read

Forenzična revizija dijela poslovanja

16 Nov 2017

Proces forenzične revizije omogućuje otkrivanje područja u poslovanju gdje je potrebno implementirati efikasne interne kontrole te područja na koja je potrebno implementirati protuprijevarne instrumente.

Primjeri aktivnosti financijskih forenzičara:

–  

Otkrivanje lažiranja u financijskim izvješćima,

–  

Otkrivanje utaje poreza,

–  

Otkrivanje lažiranih šteta radi naplate osiguranja,

–  

Otkivanje lažirane dokumentacije,

–  

Analiza tijeka gotovinskih transakcija – blagajne,

–  

Analiza poslovanja s određenim dobavljačima – analiza ugovora i povezanih troškova,

–  

Analiza ulaznih ili izlaznih računa

–  

Analiza ciklusa primitka i utroška određenog materijala/robe,

–  

...

Sukladno Međunarodnom revizijskom standardu 240, prijevarno financijsko izvješćivanje najčešće se odnosi na manipulaciju, preinaku knjiženja ili isprava na temelju kojih se sastavljaju izvješća, pogrešan prikaz ili namjerno izostavljanje događaja i transakcija te namjerno pogrešno prikazivanje računovodstvenih načela vrednovanja, priznavanja, razvrstavanja, prikazivanja ili objavljivanja.

Najčešći su oblici prijevarnoga financijskog izvješćivanja: nepravilno priznavanje prihoda (41%); nepravilne bilješke (12%); manipulacije troškovima (11%); imovinom (7%); obvezama (7%); rezervama (7%); protupravno prisvajanje imovine (4%); mito (3%) te poticanje na kriminalne radnje (2%), dok je najmanje prijevarnog financijskog izvješćivanja na području goodwilla (1%) i investicija (1%).

Mogućnosti za prijevaru rastu ako društvo nema učinkovite revizije i kontrole, ako dokumentacija nije uredna ili je otežan postupak praćenja poslovnih transakcija. Upravo je zato angažiranje forenzičnog revizora pravi korak za smanjenje rizika prijevare, a nalaz forenzične revizije valjan dokaz o potencijalnim nepravilnostima ili prijevari.

 

Obratite nam se s povjerenjem jer kao forenzični revizor i stalni sudski vještak za financije, poreze i procjenu vrijednosti društva, društvo FORENZIKA PRIMA d.o.o. pruža usluge formiranja svojeg mišljenja o zapaženom, utvrđuje činjenice i predstavlja specifičnog pomagača u parničnim postupcima.


Get In Touch

Fill in the form below to contact us

* *
*