*
*
*

PKF Hrvatska

Globalni stručnjaci s lokalnim znanjem

Articles

Be the first to read

Dubinsko snimanje poslovanja

30 Sep 2015

Dubinsko snimanje poslovanja bi moglo obuhvaćati analizu financijskog poslovanja, porezni uvid ili forenzičnu analizu dijela poslovanja. U tom smislu postupci bi bili sljedeći:

1.  

ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 
   - Provjera stavki imovine i obveza društva, prihoda i rashoda 
   - Pregled obveznih poslovnih knjiga, primjena računovodstvenih načela i odredbi Zakona 
   - … 

2.  

POREZNI UVID 
   - Područje poreza na dobit: kontrola knjiženja porezno priznatih i porezno nepriznatih rashoda, 
      posebni uvid u plaćanja u inozemstvo radi kontrole ispravne primjene poreza po odbitku, 
     S stanjene kapitalizacije, vrijednosnih usklađenja i otpisa 
   - Područje poreza na dohodak: kontrola obračuna plaća i ostalih primanja zaposlenika, kao i 
      isplatu primitaka neuposlenicima, obračun i plaćanje strancima – rezidentima i 
      nerezidentima (ukoliko ih ima), i ostalo 
   - Područje poreza na dodanu vrijednost: s posebnim osvrtom na vlastitu potrošnju, izuzimanja i 
      davanja, primjenu prijenosa porezne obveze 
   - …

3.  

FORENZIČNA ANALIZA DIJELA POSLOVANJA 
   - Forenzična analiza dijela poslovanja i utvrđivanje činjeničnog stanja, ovisno o potrebi: 
      npr. forenzična analiza blagajničkog poslovanja i popratne dokumentacije, forenzična 
      analiza transakcija ugovorenog projekta i sl. 
   - …

Rezultat dubinskog snimanja poslovanja je odgovarajuće izvješće u kojem se utvrđuje činjenično stanje o financijskom poslovanju promatranog subjekta.

 

Direktorica društva FORENZIKA PRIMA d.o.o. posjeduje, između ostalog, licence ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog forenzičnog revizora, stalnog sudskog vještaka za financije, poreze i procjenu vrijednosti društva te na taj način osigurava visokokvalificiran pristup određenoj problematici angažmana dubinskog snimanja poslovanja.


Get In Touch

Fill in the form below to contact us

* *
*