*
*
*

PKF Hrvatska

Globalni stručnjaci s lokalnim znanjem

Articles

Be the first to read

"Clean start"

30 Sep 2015

OTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI

Pri otkrivanju nepravilnosti i „snimanju“ zatečenog stanja može Vam pomoći forenzična analiza poslovanja Društva. Ona obuhvaća provođenje sljedećih aktivnosti:

•  

analiza poslovnih procesa i postupanja uprave društva i pojedinih odjela,

•  

analiza financijskih izvještaja i popratnih poslovnih knjiga u promatranom razdoblju,

•  

identifikacija procesa koji zahtijevaju forenzičnu analizu,

•  

kreiranje popisa dokumentacije, informacija i analitičkih evidencija koji će biti predmet forenzične analize,

•  

pregled i analiza pripremljene dokumentacije,

•  

utvrđivanje eventualnih nepravilnosti i priprema dokaza o postojanju takvih nepravilnosti,

•  

sastavljanje izvješća koje će obrađivati sve poduzete radnje i sadržavati popis eventualno pronađenih nepravilnosti sa dokazima za svaku od njih.

 

Poslovni forenzičari poslovodstvu mogu pomoći u ostvarivanju zakonitog postupanja, odnosno djelovanja u skladu s pravnim propisima. Ujedno, uključuju se u razne istrage nakon obavljenih redovnih ili posebnih revizija, koje su otkrile naznake prijevara u poslovno-financijskim transakcijama.

Nakon obavljenih istraga sastavlja se i upravi prezentira izvješće o utvrđenom nalazu, koje može služiti za interne potrebe kao i podloga odvjetniku za daljnja postupanja. 

Prednost društva Forenzika Prima d.o.o. je u činjenici da je ono i sudski vještak za područje financija i poreza te procjene vrijednosti društva, što je od pomoći u eventualnim sudskim postupcima koji mogu uslijediti. Na takva se način usluge forenzične analize te financijskog i poreznog vještačenja nadopunjuju.

 

OTKRIVANJE SLABIH TOČAKA
Forenzična analiza poslovanja Društva obuhvaća i provjeru internih kontrola i poslovnih procesa unutar samog Društva. Na takav način omogućavamo upravi Društva cjelovit uvid u stanje društva i identifikaciju slabih točaka što je prvi korak u procesu poboljšanja ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja. Ovaj proces ujedno omogućuje otkrivanja područja u poslovanju gdje je potrebno implementirati efikasne interne kontrole te područja na koja je potrebno implementirati protuprijevarne instrumente.

 

PROTUPRIJEVARNA KULTURA

Okosnica borbe protiv prijevare u poslovanju Društva predstavlja implementacija protuprijevarne kulture. Idealna prilika za implementaciju protuprijevarne kulture te stvaranja otpornosti Društva na prijevare je imenovanje nove uprave. Otpornost nekog društva na prijevare umnogome će ovisiti o razvijenosti etičke kulture društva. Međutim, samo postojanje korporativne kulture zasigurno neće spriječiti prijevare.

S obzirom na navedeno najveću ulogu u implementaciji protuprijevarne kulture imaju članovi i predsjednici uprava. Tu se posebno ističu oni koji imaju razvijenu sposobnost donošenja odluka, dobru sposobnost zapažanja, visoke moralne standarde i dobro razvijene međuljudske vještine. Upravo oni mogu ostalim zaposlenicima prenijeti ponašanje utemeljeno na etičkim normama te na taj način stvoriti okruženje protivno prijevari.


Get In Touch

Fill in the form below to contact us

* *
*