*
*
*

PKF Hrvatska

Globalni stručnjaci s lokalnim znanjem

Articles

Be the first to read

News Search

follow us

Novosti - 11 06 2019

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Novosti - 24 05 2018

** VAŽNO - GDPR **

25.5.2018. godine počinje se primjenjivati Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja će omogućavati veću kontrolu nad osobnim podacima pojedinca. PKF Hrvatska u potpunosti je prilagodila poslovanje Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka jer nam je briga o klijentima, jednako kao i o njihovim osobnim podacima, na prvom mjestu.

Novosti - 15 05 2018

Konferencija ISO 37001 - Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Događaji prošlih godina natjerali su društva i institucije da preispitaju kako održivi razvitak tržišta povezati s korporativnim i etičkim pravilima, pobuđujući time interes za aktualnim temama poput antikorupcije, zaštite podataka, sigurnosti, odgovornosti za počinjenje kaznenih djela, kvalitete, održivog razvoja, energije i zaštite okoliša. Potrebno je prepoznati modele razvitka organizacija te ih prije implementacije uskladiti sa zakonodavnim i normativnim pravilima, podupirući time održivi razvitak predložen od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (International Organization for Standardization, ISO) kroz objavljivanje ISO 37001 standarda „Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja“ 16. listopada 2016. godine.

Novosti - 25 01 2018

Kako prijaviti porez za 2017.?

Siječanj i veljača tradicionalno su mjeseci za podvlačenje crte – barem kada je riječ o godišnjoj prijavi poreza i obračunu dugovanja, tj. potraživanja od države. Iako je već treću godinu zaredom na snazi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza, zbog kojeg većina građana ne mora samostalno podnositi godišnju poreznu prijavu, treba voditi računati o nekim novostima.

Novosti - 16 11 2017

Forenzična revizija dijela poslovanja

Proces forenzične revizije omogućuje otkrivanje područja u poslovanju gdje je potrebno implementirati efikasne interne kontrole te područja na koja je potrebno implementirati protuprijevarne instrumente.

Novosti - 30 09 2015

Dubinsko snimanje poslovanja

Dubinsko snimanje poslovanja može obuhvaćati analizu financijskog poslovanja, porezni uvid ili forenzičnu analizu dijela poslovanja.

Novosti - 30 09 2015

Vještačenja u parničnim postupcima

Stalni sudski vještak je osoba koja je pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoj nalaz i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koja su predmet dokazivanja.

Novosti - 30 09 2015

"Clean start"

Poslovni forenzičari, otkrivanjem nepravilnosti i "snimanjem" zatečenog stanja, pomažu upravi Društva uskladiti poslovanje s pravnim propisima.

Get In Touch

Fill in the form below to contact us

* *
*